Współpraca z SAP

Współpraca Studia Gambit z firmą SAP rozwija się od lutego 2007 roku, kiedy to sprawnie zrealizowaliśmy pierwszy duży projekt dla tego klienta. Od tamtej pory z powodzeniem podejmowaliśmy się kolejnych zleceń obejmujących lokalizację oprogramowania oraz tłumaczenie dokumentacji i materiałów marketingowych w kilku kombinacjach językowych: angielski-polski, niemiecki-polski i polski-angielski.

Nasze podstawowe zasoby odpowiedzialne za obsługę zleceń od firmy SAP to kilkudziesięciu wysoko wykwalifikowanych tłumaczy, redaktorów i koordynatorów terminologicznych, z których część pracuje w siedzibie firmy w Gdańsku, a część poza nią. Zespół ten uzupełniają dwaj kierownicy projektów oraz trenerzy z zakresu tłumaczenia oprogramowania SAP w systemach online: trzy osoby, które przeszły odpowiednią procedurę kwalifikacyjną i uzyskały status power user oraz związane z nim szerokie uprawnienia w systemach SAP.

Wszyscy członkowie zespołu dysponują imponującym doświadczeniem w zakresie lokalizacji oprogramowania i tłumaczenia tekstów związanych z informatyką gospodarczą, a w szczególności systemami ERP, CRM, SCM i BI. Stale podnoszą oni swoje kwalifikacje, biorąc regularnie udział w szkoleniach organizowanych w siedzibie SAP w Walldorf lub udostępnianych w części portalu partnerskiego wydzielonej dla tłumaczy. Dzięki tym materiałom są bardzo dobrze zaznajomieni z wszelkimi technicznymi aspektami pracy w systemach online, jak również pozostają na bieżąco ze zmianami terminologicznymi i formalnymi. Od 2008 roku zajmują się również intensywnie tłumaczeniami dokumentacji i oprogramowania dla oddziału SAP Business Objects.

Duże uznanie zyskał też nasz dział DTP, którego usługi są zawsze realizowane terminowo i na najwyższym poziomie. Obecnie do składu dokumentów SAP używamy programów Adobe InDesign CS3 oraz MS Word i obsługujemy wszystkie języki regionu EMEA.

Certyfikowany dostawca usług tłumaczeniowych dla firmy SAP

W grudniu 2009 roku w wyniku audytu przeprowadzonego przez firmę SAP uzyskaliśmy tytuł jej oficjalnego dostawcy w zakresie tłumaczenia oprogramowania i dokumentacji: „Certified SAP Translation Vendor for the language combination: English/German-Polish”. To wyróżnienie potwierdza zarówno nasze wszechstronne kompetencje językowe, jak i niezmiennie staranne wykonanie wszelkiego typu usług dla SAP. Nowy certyfikat dostawcy usług tłumaczeniowych świadczy o tym, że doceniono naszą zdolność realizacji w krótkim czasie bardzo dużych projektów, wszechstronność i profesjonalizm. Podkreśla też wysoką jakość komunikacji ze Studiem Gambit.

Udostępnij

Share on facebook
Share on print