Tłumaczenia pisemne

tlumaczenia-pisemne

Najwyższa jakość tłumaczeń pisemnych

Naszym celem jest dostarczanie tłumaczeń rzetelnych, przejrzystych i zrozumiałych dla użytkowników końcowych przy jednoczesnym zachowaniu cech charakterystycznych dla danego typu tekstu i specyfiki branży.

Przekładem zajmują się zawodowi tłumacze z odpowiednim wykształceniem kierunkowym, których językiem ojczystym jest język docelowy. Za redakcję i walidację odpowiadają pracownicy z długim stażem i udokumentowanym doświadczeniem w lokalizacji tekstów z danego zakresu. Gdy zachodzi taka potrzeba, nasze zespoły językowe współpracują z ekspertami dysponującymi rozległą i aktualną wiedzą z danej dziedziny.

Tłumaczenia specjalistyczne

Oferujemy profesjonalne tłumaczenia dla niemalże wszystkich branż, w szczególności dla sektora nowych technologii, techniki i przemysłu, medycyny i farmacji, finansów i bankowości, prawa i administracji oraz wielu innych. Do tłumaczeń specjalistycznych angażujemy wyłącznie tłumaczy z udokumentowanym doświadczeniem w danej branży, dokładnie znających jej specyfikę.

Tłumaczenia uwierzytelnione

Wykonujemy tłumaczenia uwierzytelnione – często zwane też tłumaczeniami przysięgłymi – we wszystkich najpopularniejszych językach.

Najczęściej są to szeroko rozumiane dokumenty biznesowe takie jak umowy sprzedaży, umowy o współpracy, pełnomocnictwa, dokumentacja firmowa, finansowa oraz wiele innych.

Tłumaczenie marketingowe

Ten rodzaj dokumentów jest ważnym elementem w kształtowaniu wizerunku firm, w sprawnej komunikacji zewnętrznej oraz wewnątrzfirmowej, w szkoleniu pracowników.

 

Ich przygotowanie wymaga od naszych tłumaczy posługiwania się tzw. „lekkim piórem”, językowej kreatywności oraz znajomości zagadnień z zakresu komunikacji audiowizualnej, zwłaszcza gdy przetłumaczone materiały mają przybrać formę dubbingu i konieczne jest nagranie lektorskie (voice-over). Dodatkowym wymaganiem stawianym tłumaczom jest znajomość zagadnień z poszczególnych branż, których dotyczą tego typu teksty.

 

Dlatego przy opracowywaniu tekstów marketingowych w broszurach i na witrynach internetowych oraz materiałów szkoleniowych angażujemy wyselekcjonowanych językowców i stosujemy odrębne procedury, gwarantujące spełnienie oczekiwań związanych z bardziej kreatywnym tłumaczeniem.

Korzyści ze stałej współpracy

Spójność

Dla każdego projektu tłumaczeniowego opracowujemy słownik pojęć, który należy konsekwentnie stosować, aby zachować spójność terminologiczną i stylistyczną całej dokumentacji w obrębie projektu lub dla danego klienta.

Oszczędność

Raz przetłumaczone zdania i fragmenty tekstów, które zachowano w pamięci tłumaczeniowej, możemy ponownie wykorzystać, a tym samym zaoferować naszym klientom oszczędność czasu i pieniędzy.

Jakość​

Przeprowadzamy automatyczne testy sprawdzające jakość wykonanych tłumaczeń przy użyciu aplikacji komercyjnych lub wewnętrznych narzędzi wspomagających pracę tłumaczy.

Jak przebiega proces tłumaczenia pisemnego?

Tłumaczenie​

Precyzyjny dobór tłumaczy do wymagań projektu gwarantuje wysoką jakość. Narzędzia do zarządzania terminologią oraz pamięci tłumaczeniowe pozwalają na zachowanie spójności. Korzystamy z takich programów, jak SDL Trados, Memsource, memoQ, XTM, Across lub z własnego serwera pamięci tłumaczeniowych umożliwiającego  współpracę online — Tiger 2.0.

Weryfikacja

Tłumaczenie jest dokładnie porównywane z tekstem oryginalnym. Weryfikator sprawdza poprawność terminologii, dokładność tłumaczenia, zgodność z wytycznymi klienta oraz styl i gramatykę. W przypadku tekstów wysoce specjalistycznych powołujemy niezależnego eksperta, który rozstrzyga konkretne problemy terminologiczne i merytoryczne.

Kontrola jakości

Przed przekazaniem tekstów klientowi wybrane fragmenty są poddawanie skrupulatnej ocenie jakości. Przeprowadzamy również automatyczne testy jakościowe, używając narzędzi zintegrowanych z komputerowymi programami tłumaczeniowymi lub zewnętrznych, specjalistycznych aplikacji dostępnych komercyjnie (QA Distiller, Help QA, HTML QA, ApSIC Xbench) bądź własnych — SG Tools.

Najczęściej wykonujemy tłumaczenie pisemne:

 • dokumentacji przetargowej
 • dokumentacji technicznej
 • dokumentacji projektowej
 • specyfikacji technicznej
 • instrukcji obsługi
 • instrukcji użytkownika
 • instrukcji serwisowej
 • projektów technicznych
 • norm i patentów
 • procesów jakościowych
 • kart bezpieczeństwa produktów
 • prezentacji marketingowych
 • tekstów do publikacji
 • katalogów produktowych
 • katalogów i folderów branżowych
 • folderów reklamowych
 • ulotek i broszur
 • opakowań produktowych
 • artykułów i informacji prasowych
 • wywiadów
 • badań marketingowych
 • badań rynku
 • szkoleń produktowych
 • kursów e-learningowych
 • materiałów szkoleniowych
 • newsletterów
 • komunikatów PR
 • aktów prawnych
 • umów, wniosków, protokołów
 • dyrektywy
 • certyfikatów
 • wyroków i orzeczeń sądu
 • dzienników ustaw
 • uchwał
 • dokumentacji inwestycyjnej
 • dokumentacji technologicznej
 • dokumentacji naukowo-technicznej
 • dokumentacji badawczo‑rozwojowej
 • dokumentacji badań klinicznych
 • charakterystyki produktów leczniczych
 • opisów wyników badań
 • kart pacjentów
 • informacji dla pacjentów
 • raportów medycznych
 • publikacji medycznych
 • bilansów
 • sprawozdań finansowych
 • dokumentów rachunkowych
 • opinii biegłych rewidentów
 • dokumentów z audytów
 • dokumentów podatkowych
 • prospektów emisyjnych
 • dokumentacji dla KNF 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Napisz. Chętnie przygotujemy ofertę tłumaczeń pisemnych zgodną z Twoimi potrzebami.